about my work Abu Ali art audio beuys cartography contemporary death device Dhamma dreams exile herzog highlights in progress la escocesa language materials meditation memory micelio micro mountain my stuff new paradigm news news archive notes pasolini perejaume poetry politics portfolio leftovers press readings realities resources RSS feeds ruins sequere the collapse the machine time video vipassana visions Walking

Presentació de L’Entrega, acte I al CAN de Farrera

29/11/2018 ☼ Tags:

Presentació de L’Entrega I al CAN de FarreraPresentació de L’Entrega I al CAN de Farrera

Presentació del projecte de residència al Centre d’Art i Natura de Farrera.7 desembre 2018 a les 12h i a les 13h.

Centre d’Art i Natura - Carrer Unica Farrera, 42, 25595 Farrera, Lérida


Previous post
Entrevista | "El Arte Contemporáneo Dejó De Interesarme a Partir De Los Años Ochenta" | Source: https://elpais.com/diario/2006/05/16/cultura/1147730405_850215.html Hasta los años ochenta, los artistas hacían arte para hacerlo. Ahora lo...
Next post
L’Entrega en el article de Guillem Serra, diari Ara | Un dels principals elements que configuren la idiosincràsia de les residències artístiques és la pertinença a una xarxa. Un mapa estès globalment...

go ◁ back go random