about my work Abu Ali Art audio beuys cartography contemporary death device Dhamma dreams exile herzog highlights in progress la escocesa language materials meditation memory micelio micro mountain my stuff new paradigm news news archive notes pasolini perejaume poetry politics portfolio leftovers press readings realities resources RSS feeds ruins sequere the collapse the machine time video vipassana visions Walking

Fundacions de la ràbia - Antologia Poètica Catalana

25/10/2021 ☼ By Viçent Andrés Estellés. Taken from Una Antologia Poètica Catalana. Tags:

Fes-nos haver tanta fe com volem
Ausiàs March

LENTAMENT edifique i dolorosament
aquest cant, que és un cant, més que d’amor, de ràbia,
d’una ràbia que funda les dinasties bíbliques,
d’una ràbia que crea, més que els versos, els pobles.
És la ràbia d’un poble o la ràbia d’uns pobles
creuats de banda a banda pel senyal de la guerra,
una vida precària, un amor clandestí,
les paraules ocultes cautament als calaixos,
tot allò que no fou possible i és possible,
i hauria estat possible, però no fou possible,
com si únicament ara l’aigua arribàs a l’àtic.
No ens podíem besar si no era ocultament,
i si no ens sorprenia la Moral d’uniforme
i si era a la platja la Moral a cavall.
Hòmens d’ordre vigilen de reüll el que escrius,
els hòmens que s’han fet grossos en la postguerra.
Hem pecat per això, perquè no se’ns deixava
existir plenament, amar­-nos plenament
amb aquell impudor que la vida demana,
aquell amor capaç de fondre tots els ploms,
rebentar les perilles, deixar el món a fosques.

Fundacions de la ràbia - Antologia Poètica Catalana

Viçent Andrés EstellésUna Antologia Poètica Catalana


Previous post
La respiración de la Tierra | Links Erupción volcánica de La Palma - Wikipedia Erupción del volcán en La Palma - Televisión Canaria Skylinewebcams.com TV3...
Next post
102 - Morte | La morte non ha età, come l’amore...

go ◁ back go random