057 - Nació?

24/11/2017 micropolitics

Som una nació? Som una ració?