Muga

6/8/2017 languageenFronteraprojects ◎ By Josep Estruch Traité

Muga” i les seves variants buga”, boga” i moga”, és un mot típic del català occidental, sobretot pirinenc, amb el significat de molló, fita”, però més sovint també límit, frontera entre dos termes”.

És compartit amb l’occità aranès sota la forma mòga” i també amb l’aragonès, on trobem les formes boga”, buega”, huega” i güega”.

L’origen comú de les formes catalana, occitana i aragonesa és el basc muga”, amb el mateix significat.

En català no n’hi ha documentació escrita fins al segle XX, tret d’unes referències mig aragoneses de Benasc del 1456. En aragonès es documenta la forma boga” a Osca des del 1103.

En castellà és d’incorporació moderna, com a basquisme o, més versemblantment, aragonesisme.

La Muga

El mot muga” no té res a veure amb el riu de la Garrotxa i l’Alt Empordà conegut amb el nom de la Muga”. El nom del riu prové d’un antic Sambuca”, citat ja en un text de l’any 844: …quod es situm in pago Bisildunense juxta rivo que dicunt Sambuga…”. És a dir, el nom del riu ja és documentat gairebé dos segles abans que qualsevol aparició del terme muga”.

L’evolució del nom del riu és del tot natural. De l’original Sambuga” va passar a Samuga”. Aquí es va interpretar erròniament la primera síl·laba com si fos l’article català arcaic i es va separar en sa Muga” i després es va canviar per l’article literari la Muga”.

No està clar si l’origen Sambuga” prové del llatí sambucus” (saüc, saüquer) o bé d’un mot pre-romà de significat incert.

Badalona, 6 d’agost de 2017

Josep Estruch Traité

Bibliografia

  • Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Joan Coromines, Vol. II, pàg. 30, Vol. V, pàg. 827.
  • El parlar de la Vall d’Aran, Joan Coromines, pàg. 575
  • Diccionario critico etimológico castellano e hispánico, Joan Coromines, Vol. 1, pàg. 687.
  • Onomasticon Cataloniae, Joan Coromines, Vol. V, pàg. 417.

Download: Muga — Josep Estruch Traité 2017 (PDF)

Josep Estruch Traité