about my work Abu Ali Art audio beuys cartography contemporary death device Dhamma dreams exile herzog highlights in progress la escocesa language materials meditation memory micelio micro mountain my stuff new paradigm news news archive notes pasolini perejaume poetry politics portfolio leftovers press readings realities resources RSS feeds ruins sequere the collapse the machine time video vipassana visions Walking

Tanquem els CIE: Documental Sobren raons”

11/7/2013 ☼ Tags:

Documental Sobren raons”

Català (más abajo en castellano)

La vida dins del Centre d’Internament d’Estrangers no és vida, és espera. Espera i por. Por a l’expulsió, por a perdre el rumb entre les quatre parets de la cel·la, por a un futur que sembla impossible que sigui pitjor”. A través dels testimoniatges de diferents persones que han estat internades en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca a Barcelona, ens apropem a la realitat d’aquestes presons encobertes i il·legals. Si la defensa dels drets humans és una prioritat, el tancament dels CIEs és l’única opció vàlida.

Castellano

La vida dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros no es vida, es espera. Espera y miedo. Miedo a la expulsión, miedo a perder el rumbo entre las cuatro paredes de la celda, miedo a un futuro que parece imposible que sea peor”.

A través de los testimonios de diferentes personas que han sido internadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca en Barcelona, nos acercamos a la realidad de esas cárceles encubiertas e ilegales. Si la defensa de los derechos humanos es una prioridad, el cierre de los CIEs es la única opción válida.

http://tanquemelscies.blogspot.com.es/p/documental-sobren-les-raons.html

SOBREN RAONS. Tanquem els centres d’internament d’estrangers (MP4)


Previous post
Las polaroids de Tarkovsky | ...
Next post
Estrategias para desaparecer | ”La desaparición […] es un proceso que no puede ser completado con éxito de un día para otro. En condiciones normales se empleará un mínimo de...

go ◁ back go random